Rotterdam
Meer details

Toezichthouder Energie

Profiel Toezichthouder Energie

 • Behandelen van een melding informatieplicht, inclusief bedrijfsbezoek en eventuele
  plannen van aanpak
 • Preventieve controles: het controleren van (een deel van de) bedrijven op de naleving
  van relevante milieuwetgeving (voor het thema energie), waarbij nog geen vermoeden
  van een overtreding is. De controle bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging;
 • Bij inventariserende controles: het tijdens een bedrijfsbezoek vaststellen van de
  werkingssfeer van een bedrijf waarbij wordt vastgesteld welk wettelijk kader van toepassing is;
 • Nacontroles: een nacontrole wordt uitgevoerd naar aanleiding van een eerder geconstateerde overtreding dan wel een vermoeden van een overtreding. De nacontrole bestaat uit de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging;
 • Beoordelen plannen van aanpak energie: beoordelen of een plan van aanpak gedegen is opgezet zodat deze via maatwerk kan worden verleend. Dit betreft eveneens de verslaglegging.

Vereisten Toezichthouder Energie

 • Ruime kennis van activiteitenbesluit/vergunningplicht, kennis van energiebesparing/Wabo/BOR;
 • Ervaring met uitvoeren van energiecontroles, het beoordelen van meldingen informatieplicht. Beoordelen van energieonderzoeken is een pré.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgevers zijn diverse omgevingsdiensten/milieudiensten.

Arbeidsvoorwaarden Toezichthouder Energie

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum

25.08.2021

Vacatures

Vacatures